notariusz warszawa

Notariusz – co o nim wiemy?

Notariusz to urzędnik publiczny, którego funkcją jest dokonywanie czynności notarialnych. Czynności notarialne to m.in.: sporządzanie aktów notarialnych, czyli dokumentów urzędowych potwierdzających fakty i wydarzenia; przechowywanie dokumentów oraz ich kopii; prowadzenie ksiąg wieczystych.

Kim jest notariusz i jakie ma zadania?

Notariusz to osoba upoważniona do dokonywania czynności prawnych, które wymagają szczególnej formy. Aby zostać notariuszem w Polsce, należy ukończyć studia prawnicze i zdać egzamin notarialny.

Ile kosztuje notariusz Warszawa?

Cena usługi notariusza zależy od tego, co konkretnie ma on do załatwienia. Podstawowa cena notariusza to kilkaset złotych, ale może ona wzrosnąć w przypadku bardziej skomplikowanych spraw. Notariusz w Warszawie kosztuje od 250 do 450 złotych za godzinę pracy. Cena może się różnić w zależności od rodzaju dokumentów oraz od liczby stron. Notariusz jest drogi, ponieważ musi przestrzegać surowych przepisów prawnych. Ponadto notariusze są obowiązani przechowywać wszystkie dokumenty, które podpisują, a także prowadzić dokładną ewidencję każdego czynności notarialnej.

Czym zajmuje się notariusz?

Do najczęstszych czynności notarialnych należą: sporządzanie aktów notarialnych, protokołów, odpisów i wyciągów, doręczanie oświadczeń notarialnych oraz czuwanie nad ich wykonywaniem, a także dokonywanie czynności rejestracyjnych. Do notariusza można się udać w sytuacji, gdy chcemy np. sporządzić testament lub dokonać innej czynności, która wymaga formy aktu notarialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *